Skupno objavljenih že 10 vavčerskih pozivov

Skupno objavljenih že 10 vavčerskih pozivov

Skupno objavljenih že 10 vavčerskih pozivov

03. 05. 2019

Slovenski podjetniški sklad je objavil že 10 vavčerskih pozivov.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 12. 4. 2019, https://podjetniskisklad.si/

Slovenski podjetniški sklad je objavil že 10 vavčerskih pozivov:

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA!

Oddajte vlogo

Na že objavljene javne pozive vavčerjev lahko MSP odda vlogo. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva in na podlagi preveritve sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

BREZPLAČNA pomoč pri pripravi vloge

Brezplačno pomoč pri pripravi vloge je možno pridobiti na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh slovenskih regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Če imate glede vavčerjev še kakšna vprašanja, jih lahko naslovite na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bodo objavljali na spletni strani SPS.

Nazaj