SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje podjetij

SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje podjetij

SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje podjetij

02. 08. 2019

SID banka, ki upravlja sklad skladov, širi nabor instrumentov in v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja. Za konvertibilna posojila in vplačila v lastniški kapital podjetij bo na voljo najmanj 13 milijonov evrov, in sicer od konca julija do porabe sredstev.

Vir in informacije: STA, 22. 7. 2019, www.sta.si

SID banka, ki upravlja sklad skladov, širi nabor instrumentov in v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja. Za konvertibilna posojila in vplačila v lastniški kapital podjetij bo na voljo najmanj 13 milijonov evrov, in sicer od konca julija do porabe sredstev.

Financiranje bo namenjeno mikro in malim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla, ki so organizirana v obliki delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo ter so nizko kapitalizirana in težko dostopajo do financiranja preko poslovnih bank.

Glavna prednost takšnih oblik financiranja je, da podjetja do sredstev pridejo brez potrebnih zavarovanj. Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 evrov, neposredne naložbe, ki se izvajajo, pa med 100.000 in 600.000 evrov, v določenih primerih do največ 1,2 milijona evrov. Do naložbe v kapital so sicer upravičena le podjetja, ki imajo ob oddaji vloge za financiranje že zagotovljena dodatna vplačila v kapital s strani zasebnega investitorja.

Sredstva v obliki naložbe v kapital podjetij in kvazi lastniškega financiranja v obliki konvertibilnega posojila bodo na voljo le pri Slovenskem podjetniškem skladu, in sicer od konca julija do porabe sredstev. Slovenski podjetniški sklad bo 10 milijonom evrov iz okvira sklada skladov dodal še najmanj tri milijone evrov lastnih sredstev. Skupaj bo tako za konvertibilna posojila in vplačila v lastniški kapital podjetij na voljo najmanj 13 milijonov evrov finančnih sredstev.

Ponudba bo dodatno spodbudila razvoj malih in srednje velikih podjetij in krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter omogočala bolj trajnostni razvoj.

Slovenski podjetniški sklad je v preteklih letih že izvajal lastniške oblike financiranja v obliki semenskega kapitala za mlada inovativna podjetja, ki potrebujejo financiranje za hitrejši vstop in rast na trgu, zato nadaljujejo že utečeno financiranje mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z še nadgrajeno linijo semenskega kapitala.

Sklad skladov je namenjen financiranju malih in srednje velikih podjetjih, naložb na področju raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. V njem je z 253 milijoni evrov evropskih sredstev ter prispevki finančnih posrednikov končnim prejemnikom na voljo 400 milijonov evrov.

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije je sicer že mogoče pridobiti pri Sberbank, Gorenjski banki in SID banki; mikroposojila pa preko Primorske hranilnice Vipava in Slovenskega podjetniškega sklada. Sredstva za financiranje energetske učinkovitosti in urbanega razvoja so na voljo le pri SID banki od junija dalje.

Nazaj