Seznam dokumentov, ki se eVročajo

Seznam dokumentov, ki se eVročajo

Seznam dokumentov, ki se eVročajo

26. 06. 2017

S 1. januarjem 2016 je Zakon o davčnem postopku uvedel nov, sodobnejši način vročanja dokumentov davčnim zavezancem. Vročanje se izvaja preko informacijskega sistema Finančne uprave portala eDavki, ki se sedaj glede komuniciranja med zavezanci in Finančno upravo uporablja v obe smeri - za vlaganje davčnih obračunov ter drugih vlog zavezancev in za vročanje dokumentov.

Objavljeno: Finančna uprava RS (FURS), www.fu.gov.si

S 1. januarjem 2016 je Zakon o davčnem postopku uvedel nov, sodobnejši način vročanja dokumentov davčnim zavezancem. Vročanje se izvaja preko informacijskega sistema Finančne uprave portala eDavki, ki se sedaj glede komuniciranja med zavezanci in Finančno upravo uporablja v obe smeri - za vlaganje davčnih obračunov ter drugih vlog zavezancev in za vročanje dokumentov.

eVročanje pomeni vročanje po elektronski poti prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (portal eDavki). Zavezanec za vstop v portal eDavki potrebuje potrebno programsko in strojno opremo ter kvalificirano digitalno potrdilo. eVročanje pomeni sodoben način vročanja dokumentov zavezancem za davek, v njihov osebni profil v portalu eDavki. Vsi poslovni subjekti že uporabljajo portal eDavki za oddajo obračunov davkov, zato je smiselna njegova uporaba tudi v obratni smeri - za prejemanje dokumentov.

Seznam dokumentov, ki se eVročajo

Preden postane določen dokument del sistema eVročanja, ga je potrebno tehnično prilagoditi na elektronsko vročanje prek portala eDavki. Zato Finančna uprava iz seznama dokumentov, ki jih vroča, postopoma vključuje v sistem eVročanja posamične dokumente oziroma posamične skupine ali podskupine. Ko bo postopek prilagajanja dokumentov končan, bo Finančna uprava zavezancem za elektronsko vročanje, elektronsko vročala vse dokumente. Do takrat pa objavljajo seznam iz katerega je razvidno, kateri posamični dokumenti oziroma dokumenti iz določne skupine ali podskupine so trenutno del sistema eVročanja.

Seznam dokumentov je objavljen na spletni strani finančne uprave.

Nazaj