Razpisana dolgoročna posojila za Koroško in Podravje

Razpisana dolgoročna posojila za Koroško in Podravje

Razpisana dolgoročna posojila za Koroško in Podravje

01. 07. 2015

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška sta objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem.

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška sta v Uradnem listu RS in na spletnih straneh v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, ministrstvom za gospodarstvo ter sodelujočimi bankami objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem.

Ob tem sta objavili razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb za podjetja iz občin problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki je del pomoči, ki jo je vlada s sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje Maribora s širšo okolico že junija 2013 namenila temu območju.

Regijska garancijska shema, ki jo bo izvajala RRA Koroška, predvideva milijon evrov s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, kar bo omogočilo do štiri milijone evrov, v okviru regijske sheme za Podravje pa 1,2 milijona evrov, kar bo omogočilo do 4,8 milijona evrov ugodnih kreditov.

Najnižji možni znesek kredita v okviru obeh shem znaša 8000 evrov, najvišji pa 150.000 evrov. Garancija bo služila kot jamstvo za polovico bančnega kredita, višina obrestne mere za kredite pa bo bistveno ugodnejša od rednih ponudb poslovnih bank v regiji. Za kredite bodo lahko kandidirala mikro, mala ter srednja podjetja, ki imajo sedež oziroma registrirano dejavnost v eni od obeh regij in investirajo v regiji.

Mala in srednja podjetja iz problemskega območja Maribora s širšo okolico, ki zajema še občine Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju, bodo lahko v kombinaciji z omenjenim kreditom kandidirala tudi za največ 50.000 evrov nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo v okviru razpisa na voljo dobrih 600.000 evrov.

Več o javnih razpisih:

Nazaj