Razpis za sofinanciranje promocije turistične ponudbe na tujih trgih

Razpis za sofinanciranje promocije turistične ponudbe na tujih trgih

Razpis za sofinanciranje promocije turistične ponudbe na tujih trgih

03. 01. 2020

Slovenska turistična organizacija (STO) je 13. decembra 2019 objavila prvi javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem. Na voljo je skupno 800.000 evrov, predvidoma pa bodo podprli 40 projektov. Roka za oddajo vlog sta 21. januar in 23. marec 2020.

Vir in informacije: STA, 13. 12. 2019, www.sta.si

Slovenska turistična organizacija (STO) je 13. decembra 2019 objavila prvi javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem. Na voljo je skupno 800.000 evrov, predvidoma pa bodo podprli 40 projektov. Roka za oddajo vlog sta 21. januar in 23. marec 2020.

Prek razpisa želijo podpreti turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, pri čemer je poudarek na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj na tujih trgih v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

Na razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj dve leti, imajo vsaj dve zaposleni osebi in poslujejo z dobičkom. Posamezno podjetje lahko prejme od 20.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja znaša do 60 odstotkov upravičenih stroškov.

Na ta način želijo povečati skupna sredstva za promocijo ter doseči sinergije v promociji slovenske turistične ponudbe in pojavnosti znamke I feel Slovenia.

Turistična podjetja bodo lahko prijavila različne promocijske projekte. Pogoj je, da je vsaj 40 odstotkov neposrednih stroškov namenjenih digitalnim aktivnostim. Kot upravičeni stroški se bodo priznali zakup medijskega prostora in stroški storitev zunanjih izvajalcev kot podpornih storitev za izvedbo projektov.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta, bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe.

Roka za oddajo vlog sta 21. januar in 23. marec 2020. Za vse potencialne prijavitelje bodo 8. januarja 2020, ob 13. uri organizirali informativni dan, na Dimičevi 13, v Ljubljani. Možnost prijave na dogodek je na sledeči povezavi.

Januarja bodo objavili drugi javni razpis, namenjen podpori vodilnim destinacijam za sofinanciranje promocije turistične ponudbe v letu 2020, in sicer v vrednosti 1,2 milijona evrov.

Slovensko turistično gospodarstvo bo ob podpori STO v sklopu omenjenih javnih razpisov v prihodnjem letu izvedlo promocijske projekte v skupni načrtovani vrednosti 3,7 milijona evrov. Vir financiranja bo v celoti turistična taksa.

Nazaj