Prvih 20 mikro in zagonskih podjetij uspešno zaključilo proces strateške transformacije poslovanja

Prvih 20 mikro in zagonskih podjetij uspešno zaključilo proces strateške transformacije poslovanja

Prvih 20 mikro in zagonskih podjetij uspešno zaključilo proces strateške transformacije poslovanja

18. 03. 2024

Prvih 20 mikro in zagonskih podjetij uspešno zaključilo proces strateške transformacije poslovanja

Prvih 20 mikro in zagonskih podjetij uspešno zaključilo proces strateške transformacije poslovanja

15. marca 2024 smo z zaključno sinergijsko delavnico zaključili individualni proces strateške, trajnostne in krožne transformacije prvih 20 zagonskih in mikro podjetij.

Vključena podjetja so se skupaj s svojim dodeljenim strokovnjakom 4 mesece poglobile v lastno poslovanje in postavila močne nove temelje poslovanja in razvoja.

Postavila so si ambiciozne poslovne cilje, ki temeljijo na zavezah delati v dobro ljudi, narave in skupnosti.

Vsako vključeno podjetje je skozi individualni proces strateške transformacije doseglo naslednje rezultate:

  • razvilo dolgoročno (4-5 letno) trajnostno poslovno strategijo podjetja,
  • postavilo trajnostne poslovne modele,
  • zastavilo konkreten akcijski načrt uresničevanja poslovne strategije,
  • razvilo izvedbeni projekt namenjen transformaciji ključnih procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev.

Na delavnici smo se posvetili še skupnim izzivom, s katerimi se podjetja soočajo in so ključnega pomena za trajno uspešnost podjetja. V prvem delu smo govorili, kako biti bolj odgovoren za lastno dobro počutje, kako bolje poskrbeti zase in za druge in poskrbeti za dobro fizično, mentalno in čustveno zdravje. V drugem delu pa kako voditi podjetje z občutkom in na kakšen način učinkovito reševati zahtevne situacije medsebojnih odnosov v dobro vseh.

Podjetja so za uspešno delo in pripadnost procesu prejela tudi PRIZNANJA s strani javne agencije SPIRIT Slovenija. Priznanja zajemajo tudi podroben opis celotnega procesa in doseženih rezultatov.

V nadaljevanju jih čaka še 7 mesečna implementacija pilotnih izvedbenih projektov, ki bodo namenjeni zniževanju negativnih vplivov na okolje v celotnem procesu poslovanja podjetja in kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Vsem podjetjem še enkrat čestitamo za trdo delo in zavzetost vseh zaposlenih tokom celotnega procesa!

Nazaj