Projekt DIFASS - predstavitev uspešnih regionalnih pobud

Projekt DIFASS - predstavitev uspešnih regionalnih pobud

Projekt DIFASS - predstavitev uspešnih regionalnih pobud

08. 07. 2013

Namen sodelovanja pri projektu je izmenjava izkušenj o ukrepih na področju inovativnega podjetniškega okolja iz posameznih regij in izmenjava dobrih praks med regijami.

DIFASS - Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments

   

SPIRIT Slovenija, javna agencija je od 1. januarja 2012 v vlogi partnerja pri projektu DIFASS. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa INTERREG IVC za med regionalno sodelovanje z namenom izboljšave uspešnosti politik za regionalni razvoj.

V okviru projekta sodeluje 26 partnerjev iz različnih regij EU, vodilni partner je madžarski Pannon Business Network (PBN).

Projekt DIFASS se ukvarja z ovirami pri internacionalizaciji MSP in z lažjim dostopom do financiranja za MSP. Poudarek je na razvoju in implementaciji finančne podpore, ki temelji na finančnih instrumentih s povratnimi sredstvi kot so revolving, trans-regionalna sredstva in tvegani kapital.

Namen sodelovanja pri projektu je izmenjava izkušenj o ukrepih na področju inovativnega podjetniškega okolja iz posameznih regij in izmenjava dobrih praks med regijami.

V okviru projekta DIFASS sta Regione Autonoma della Sardegna (RAS) in Patto Territoriale Oristano (PTO) gostila dogodek, kjer se je predstavilo 8 uspešnih regionalnih pobud za mednarodne udeležence.

Dvodnevni dogodek je potekal med 19. in 20. junijem 2013 v mestu Cagliari in Oristano na italijanskem otoku Sardinija.

Udeležencem se je predstavilo 8 uspešnih regionalnih pobud oziroma t.i. dobrih praks iz vse Evrope. Dobre prakse so inovativni ukrepi za podporo podjetjem, ki so jih izvedle oziroma financirale državne organizacije. Na tem srečanju se je namenila posebna pozornost podpornim shemam, ki zajemajo kombinacijo povratnih in nepovratnih sredstev.

Prvi dan je dogodek potekal v Cagliari, kjer so bili predstavljeni 4 primeri dobrih praks:

  • Centrope TT Voucher System - Pannon Business Network (Madžarska),
  • Prototron prototype development support programme – Tallinn Science Park (Estonija),
  • Local Development Fund - ANKO (Makedonija) in
  • Regional Aid Scheme for Competitiveness – Region Aosta Valley (Italija).

Drugi dan se je dogodek odvijal v Oristano, kjer so bili predstavljeni naslednji  4 primeri dobrih praks:

  • ICO credit line framework  - Offial Chamber of Commerce of Seville (Španija),
  • The LEADER+ Initiative - dobra praksa, ki je bila izvedena v Grčiji,
  • BejaGlobal combined access to loans and grants  - BejaGlobal (Portugalska) in
  • The Operational Multiregional Plan (POM) - Territorial Pact of Oristano (Italija).

Na dogodku so udeleženci ocenjevali predstavljene dobre prakse. Kot najboljša je bila izglasovana estonska dobra praksa, imenovana Prototron (www.prototron.ee).

Posnetke predstavitve primerov dobrih praks lahko najdete na DIFASS spletni strani: http://www.difass.eu/ ali na Twitterju @DIFASS.

Projekt je sofinanciran iz programa INTERREG IVC. Skupni cilj programa je izboljšanje regionalne politike in njenih instrumentov. INTERREG IVC zagotavlja sredstva za mednarodno sodelovanje po vsej Evropi. Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa INTERREG IVC.

Dodatne informacije: Za več informacij se obrnite na Majo Polanec, SPIRIT Slovenija preko e-pošte: maja.polanec@spiritslovenia.si.

Nazaj