Pripravljena trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja POSTELJA d.o.o. dala vodstvu in zaposlenim nov zanos

Pripravljena trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja POSTELJA d.o.o. dala vodstvu in zaposlenim nov zanos

Julij 2023

Pripravljena trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja POSTELJA d.o.o. dala vodstvu in zaposlenim nov zanos

V petek, 7. junija 2023, je v podjetju Postelja d.o.o., ki je eno izmed prvih 30 podjetij vključenih v program strateške transformacije SPIRIT Slovenija, potekala predstavitev končne petletne trajnostne in krožne poslovne strategije podjetja. Predstavitve so se udeležili direktor Roman Dežman, člani delovne skupine - upravljavski kader iz proizvodnje, prodaje, administracije ter lastnik podjetja. Predstavitev je izvedel pomočnik direktorja Matic Blažič. Poslovodje prodajaln po različnih krajih Slovenije so se predstavitve udeležile prek spleta. Prisotni so skupaj ponovno povzeli glavne elemente pripravljene strategije, stanje na trgu proizvodnje žimnic, začrtano dolgoročno vizijo in poslanstvo podjetja v luči trajnostnih in krožnih načel poslovanja. Predstavljen je bil tudi pilotni izvedbeni projekt, ki so ga skupaj začrtali v smeri uresničevanja strateških ciljev in ga želijo izvesti v Fazi B programa.  

Zaključek predstavitve je pospremil aplavz vseh prisotnih, kjer je bilo zaznati visoka pripadnost in ambicioznost za uresničitev skupno zastavljenih ciljev.  Po koncu predstavitve je prisotne nagovoril tudi lastnik podjetja Dušan Blažič in je ob tej priložnosti izrazil trdno podporo procesu strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja ter na kratko povzel zgodovino podjetja.

Iskrene čestitke vodstvu in vsem zaposlenim za trdo in uspešno delo ter dosežene rezultate!