Priložnost za slovenska podjetja v delni lasti tujih investitorjev

Priložnost za slovenska podjetja v delni lasti tujih investitorjev

Priložnost za slovenska podjetja v delni lasti tujih investitorjev

05. 08. 2009

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije vabi tuje investitorje k oddaji investicijskih projektov za dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije v Sloveniji.

Če skupaj s tujimi investitorji načrtujete novo proizvodnjo, strateške storitve ali R&D dejavnost, njeno širitev, diverzifikacijo proizvodov ali bistveno spremembo proizvodnega procesa, imate priložnost črpanja nepovratnih finančnih sredstev Republike Slovenije.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije vabi tuje investitorje k oddaji investicijskih projektov za dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije v Sloveniji.

Prejemniki spodbud so slovenska podjetja, v katerih imajo tuji investitorji neposredno najmanj 10 % delež.

Rok za oddajo ponudb: 4.9.2009

Za več informacij o razpisu najdete na podjetniškem portalu ali na portalu InvestSlovenia. Kontakna oseba razpisa je g. Matej Skočir (matej.skocir@japti.si, tel: 01 58 91 889) ali vodja razpisa mag. Simona Novak (simona.novak@japti.si, tel: 01 53 09 805).

Nazaj