Prijavite se na Deloittov natečaj za najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi 2014

Prijavite se na Deloittov natečaj za najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi 2014

Prijavite se na Deloittov natečaj za najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi 2014

17. 06. 2014

Deloitte, največja svetovalna družba na svetu, tudi letos objavlja natečaj za najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi (Central Europe Technology Fast 50). Natečaj je namenjen že uveljavljenim podjetjem v regiji, pa tudi tistim, ki se še uveljavljajo.

Deloitte, največja svetovalna družba na svetu, tudi letos objavlja natečaj za najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi (Central Europe Technology Fast 50). Natečaj je namenjen že uveljavljenim podjetjem v regiji, pa tudi tistim, ki se še uveljavljajo.

Natečaj poteka v 17 evropskih državah (Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Črna Gora, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija), podlaga za oblikovanje Deloittove lestvice najhitreje rastočih tehnoloških podjetij pa so prihodki podjetij, ki se na natečaj prijavijo, v obdobju zadnjih petih let.

Sodelovanje na natečaju prinaša:

  • povečanje ugleda vašega podjetja tako med zaposlenimi, kot tudi med vašimi strankami
  • sodelovanje v programu Fast 500 EMEA, v katerem sodelujejo najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki
  • večjo prepoznavnost v lokalnih in regionalnih okoljih ter medijih.

Natečaj CE Technology Fast 50 razvršča najhitreje rastoča tehnološka podjetja v regiji na osnovi letne rasti prihodkov v obdobju zadnjih petih let. Pri podjetjih, ki se bodo prijavila na letošnji natečaj, bodo tako šteli prihodki od leta 2009 do leta 2013.

Na natečaju je mogoče sodelovati v treh različnih kategorijah, in sicer:
Hitrih 50 (Fast 50)

Podjetje, ki se prijavlja v to kategorijo, mora izpolnjevati naslednje pogoje: Vsakoletni prihodki v obdobju od 2009 do 2013 morajo znašati najmanj 50.000 evrov; Podjetje mora imeti sedež v kateri izmed srednjeevropskih držav (Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Črna Gora, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška ali Slovenija); Podjetje mora razvijati ali ustvarjati ustrezne tehnologije ali namenjati znaten delež sredstev za raziskave in razvoj; Podjetje med svojimi lastniki ne sme imeti večinskega deleža pomembne strateške družbe (ni v vlogi odvisne družbe).

Vzhajajoče zvezde (Rising Stars)

Deloitte v kategorijo Vzhajajoče zvezde uvršča mlada obetavna podjetja, ki pa na trgu še niso tako dolgo, da bi izpolnjevala pogoje v osrednji kategoriji Hitrih 50. Podjetja, ki se prijavljajo v to kategorijo, morajo na trgu delovati od tri do pet let in morajo v vsakem izmed zadnjih treh let (od 2011 do 2013) preseči letni prihodek 30.000 evrov. Razen tega pogoja zanje veljajo enaki pogoji kot za podjetja, ki se prijavljajo v kategorijo Hitrih 50.

Velikih pet (Big 5)

V to kategorijo se lahko prijavijo podjetja, ki so v zadnjih petih letih dosegla ekstremno rast. Za podjetja, ki se prijavljajo v to kategorijo, veljajo enaki osnovni pogoji kot za osrednjo kategorijo Hitrih 50, pri čemer pa mora letni prihodek v zadnjem letu, torej letu 2013, preseči 25 milijonov evrov.

Več informacij o pogojih sodelovanja v posamezni kategoriji najdete na spletni povezavi.

Nazaj