Približajte logistično središče Phoenix podjetjem - izpolnite anketo!

Približajte logistično središče Phoenix podjetjem - izpolnite anketo!

Približajte logistično središče Phoenix podjetjem - izpolnite anketo!

23. 10. 2008

Vprašalnik, do katerega vodi klik na povezavo v nadaljevanju: www.emarketing.si, je del raziskovalne naloge, kjer raziskujejo smernice razvoja Logistično-poslovne tehnološke cone Phoenix. Prosimo Vas, da skrbno preberete vprašanja, in nanje odgovorite čimbolj iskreno in objektivno. Vaši komentarji in ocene bodo ovrednoteni ter uporabljeni pri analizi ankete v strokovne, znanstvene namene, hkrati pa bodo avtorjem pomagali približati logistično-poslovno- tehnološko cono Phoenix podjetjem.

Nazaj