Povabilo za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2018

Povabilo za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2018

Povabilo za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2018

08. 03. 2018

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, BF- Oddelek za lesarstvo ter Svet za les v sodelovanju s Cankarjevim domom že deseto leto organizirajo prireditev Čar lesa 2018.

Vir in informacije: Društvo za zaščito lesa Slovenije, www.dzls.si

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, BF- Oddelek za lesarstvo ter Svet za les v sodelovanju s Cankarjevim domom že deseto leto organizirajo prireditev Čar lesa 2018.

Ob strokovnih srečanjih, posvetih in predstavitvah bo osrednji dogodek promocijska razstava lesnih izdelkov v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, od 14. do 20. maja 2018.

Vabimo podjetja in vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s predelavo ter obdelavo lesa oziroma proizvodnjo lesnih izdelkov, da svoje eksponate prijavite na razstavo v Cankarjevem domu. Vsem razstavljavcem omogočamo predstavitev podjetja in izdelkov v Katalogu Čar lesa 2018 ter na spletni strani Čar lesa, prav tako pa ob vhodu na razstavni oz. prireditveni prostor. Informacije o oglaševanju so vam na razpolago na spletni strani: www.carlesa.si. V času razstave bo razstavljavec lahko svoj izdelek predstavil obiskovalcem v okviru akcije »Izdelek se predstavi«. 

Pogoji za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2018:

Na razstavo lahko prijavite eksponate, ki so izdelani iz masivnega in/ali vezanega lesa. Dovoljena je tudi kombinacija lesa s kamnom in steklom, vendar ta dva materiala ne smeta prevladovati. Prav tako so dovoljeni kovinski ročaji in okovje. Izdelki so lahko površinsko obdelani le s prosojnimi premazi.

Končno izbiro za uvrstitev izdelkov na promocijsko razstavo Čar lesa 2018 bo opravila strokovna komisija. Rezultate izbora in podrobnejša navodila glede dostave izbranih eksponatov boste prejeli v drugi polovici aprila 2018 po elektronski pošti.

Izbrani izdelki bodo enotno označeni z imenom izdelovalca, vrsto lesa, količino CO2, ki jo izdelek prispeva k znižanju le-tega v ozračju, ter drugimi tehničnimi podatki. Fotografije izbranih izdelkov z osnovnimi podatki bodo objavljene v Katalogu Čar lesa 2018 na spletni strani Čar lesa.

Prijave in dodatne informacije: Informacijo o pogojih sodelovanja, oglaševanja in prijavni obrazec najdete na spletni strani: www.carlesa.si, kjer lahko po e-pošti pošljete prijavo izdelka na e-naslov: carlesa.prireditev@gmail.com. Za vsak izdelek, je potrebno izpolniti ločeno prijavo s fotografijo. Rok za prijavo eksponatov na razstave je 2. april 2018, do 12. ure.

Za podrobnejše informacije sta vam na voljo g. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, GSM: 031 390 393, e-naslov: franc.pohleven@bf.uni-lj.si ter g. Borut Kričej, GSM: 041 862 812, e-naslov: borut.kricej@gmail.com.

Nazaj