Povabilo k oddaji predlogov za sodelovanje z URSIL v letu 2016

Povabilo k oddaji predlogov za sodelovanje z URSIL v letu 2016

Povabilo k oddaji predlogov za sodelovanje z URSIL v letu 2016

18. 12. 2015

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) v okviru sodelovanja urad nudi krajša (do uro in pol), splošna ali specifična predavanja o intelektualni lastnini, pripravo vsebin s področja intelektualne lastnine za tiskane in elektronske medije ter udeležbo strokovnjakov urada na okroglih mizah in posvetovanjih. Predloge za sodelovanje lahko pošljete do 28. 12. 2015.

Urad vabi k sodelovanju v okviru informacijske dejavnosti

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) v sklopu svojih glavnih nalog opravlja tudi informacijsko dejavnost. V okviru informacijske dejavnosti urad med drugim skrbi za krepitev zavedanja in znanja s področja intelektualne lastnine.

V tem oziru urad vabi vse zainteresirane, da izrazijo svoj interes za sodelovanje z uradom v letu 2016.

V okviru sodelovanja urad nudi krajša (do uro in pol), splošna ali specifična predavanja o intelektualni lastnini, pripravo vsebin s področja intelektualne lastnine za tiskane in elektronske medije ter udeležbo strokovnjakov urada na okroglih mizah in posvetovanjih. Poleg tega lahko urad v določenih primerih sodeluje kot soorganizator dogodka, če je ta v celoti ali pretežno namenjen področju intelektualne lastnine.

Predloge za sodelovanje lahko pošljete do 28. 12. 2015 na naslov urada, s pripisom »Sodelovanje z URSIL 2016«, in sicer po pošti na naslov:

Urad RS za intelektualno lastnino
Kotnikova 6
1000 Ljubljana

oziroma na elektronski naslov urada: sipo@uil-sipo.si.

Predlogi naj vsebujejo:

  • naslov, datum in kraj dogodka
  • ciljno skupino in pričakovano število udeležencev
  • vsebino ter predviden način njene predstavitve
  • ostale predloge o vrsti sodelovanja

Na osnovi prejetih predlogov bo urad glede na svoje možnosti izbral aktivnosti in dogodke, ki bodo najbolj učinkovito naslavljali ključne ciljne skupine - podjetja, predvsem mala in srednja, raziskovalce in raziskovalne inštitute ter izumitelje ob hkratnem upoštevanju enakomerne geografske pokritosti ozemlja države z dogodki.

Nazaj