Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015!

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015!

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015!

29. 06. 2015

Razpis je namenjen podjetjem (mikro, majhnim, srednje velikim, velikim, socialnim podjetjem) in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno.

Vir in informacije: IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 15. 6. 2015, www.horus.si

Kdor družbene odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje in družbo ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve.

ZAKAJ?

Ker so v svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jim družbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi, kot npr.:

  • večja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti,  kupcih, dobaviteljih, poslovnih partnerjih,
  • večja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije,
  • več predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,
  • pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,
  • racionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,
  • več dobička ob izteku leta.

Vabljeni, da se prijavite na razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2015. Razpis je namenjen podjetjem (mikro, majhnim, srednje velikim, velikim, socialnim podjetjem) in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno.

Rok za prijavo je 25. september 2015.

Razpis so 15. junija 2015 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavili:

  • IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,
  • SPIRIT Slovenija, javna agencija in
  • PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi.

Častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Dodatne informacije in prijave

Nazaj