Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2014!

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2014!

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2014!

04. 07. 2014

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO in Slovensko društvo za odnose z javnostmi - PRSS sta 30. junija 2014 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavila razpis Slovenska nagrada za družbeno odgovornost - HORUS 2014.

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO in Slovensko društvo za odnose z javnostmi - PRSS sta 30. junija 2014 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavila razpis Slovenska nagrada za družbeno odgovornost - HORUS 2014. Častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. SPIRIT, javna agencija nastopa kot podporni partner projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2014.

Razpis je namenjen podjetjem (majhnim, srednje velikim, velikim in letos prvič tudi socialnim podjetjem)in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Kaj s sodelovanjem na razpisu kot pravna oseba pridobite?

 • S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.
 • Dodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji.
 • Posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.
 • Več objav o vaši organizaciji v medijih.
 • Možnost prejema nagrade Horus 2014 in/ali priznanja Finalist Horus 2014 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2014, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.
 • Brezplačno udeležbo na seminarju Horus 2014 (16.9.2014), kjer boste spoznali vse bistvene informacije o uveljavljanju družbene odgovornosti v vašem poslovnem okolju.
 • 20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Koga vabimo k prijavi na razpis?

 • podjetja (klasična in socialna) in zavode,
 • slovenske podjetniške organizacije/podjetnike v zamejstvu in po svetu,
 • novinarje ter
 • družbeno odgovorne posameznike in organizacije.

Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij, zavodov.

Razpisno dokumentacijo za vsako kategorijo prijaviteljev posebej ter ostale informacije o projektu, partnerjih in razpisu najdete na spletnem naslovu: www.horus.si. Vlogo do 15. oktobra 2014 pošljite na poštni naslov inštituta IRDO v enem tiskanem in enem tiskanemu identičnem elektronskem izvodu.

Dodatne informacije: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, GSM: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si.

Več o tem si lahko preberete v sporočilu za javnost.

Nazaj