Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o krožnem gospodarstvu

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o krožnem gospodarstvu

Julij 2023

Evropsko računsko sodišče (v nadaljevanju Sodišče) je pravkar objavilo Posebno poročilo 17/2023 z naslovom Krožno gospodarstvo – Počasen prehod držav članic kljub ukrepom EU.

Po mnenju Sodišča je do sedaj le malo dokazov o prehodu EU na krožno gospodarstvo. Ukrepi EU in porabljene milijarde evrov niso veliko prispevali k prehodu držav članic EU, zlasti na področju krožne zasnove izdelkov in proizvodnih procesov. Revizorji so ugotovili, da bo težko doseči ambiciozni cilj EU, da bi se v tem desetletju recikliralo dvakrat več materialov kot v prejšnjem.

Posebno poročilo in sporočilo za javnost v 24 jezikih EU lahko najdete tukaj.

Za dodatne informacije v zvezi z delom Sodišča lahko obiščete spletišče eca.europa.eu. Za dostop do objav Sodišča kliknite tukaj.