Portal Izvozno okno finalist NETKO 2011

Portal Izvozno okno finalist NETKO 2011

Portal Izvozno okno finalist NETKO 2011

09. 11. 2011

Osrednji slovenski spletni portal za izvoznike – Izvozno okno, ki deluje pod okriljem JAPTI, se je na natečaju za izbor najboljše spletne strani Netko 2011 v kategoriji predstavitve institucij s področij državne in javne uprave uvrstil med finaliste.

Osrednji slovenski spletni portal za izvoznike – Izvozno okno, ki deluje pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), se je na natečaju za izbor najboljše spletne strani Netko 2011 v kategoriji predstavitve institucij s področij državne in javne uprave uvrstil med finaliste.

Spletni portal je bil vzpostavljen leta 2003 z namenom zagotavljanja informacij o tujih trgih slovenskim podjetjem. Danes predstavlja osrednji slovenski spletni portal za izvoznike, na katerem so predstavljene vse storitve, ki jih JAPTI zagotavlja podjetjem v vseh fazah mednarodnega poslovanja, z namenom lažjega in cenejšega vstopa in širitve poslovanja na tujih trgih.

Obstoječi in potencialni slovenski izvozniki lahko na Izvoznem oknu najdejo celostne, kvalitetne in ažurne informacije o gospodarskem okolju, poslovanju, zakonodaji, poslovnih običajih, konkretnih izvoznih poslovnih priložnostih in sejmih na 51 tujih trgih. Informacije so v celoti brezplačne. Podjetja lahko na Izvoznem oknu dobijo brezplačen dostop do baz podatkov, s pomočjo katerih lahko raziščejo tuje trge, preko javnega razpisa pa jim JAPTI tudi sofinancira izvedbo tržnih raziskav za nove tuje trge. Z mrežo urednikov za posamezne tuje trge, predstavništev slovenskega gospodarstva, slovenskih poslovnih klubov in ekonomskih svetovalcev v tujini je podjetjem zagotovljeno svetovanje in konkretna pomoč na tujih trgih. Podjetja so preko personaliziranega e-mail alerta (E-info) dnevno obveščena o vseh dogodkih in novicah s tujih trgov in storitvah JAPTI.

Glede na potrebe uporabnikov - slovenskih obstoječih in potencialnih izvoznikov – se spletni portal neprestano vsebinsko in tehnično nadgrajuje. Tako je od letošnjega novembra Izvozno okno bogatejše z novimi vsebinami s področja pravnih vidikov mednarodnega poslovanja (sklepanje pogodb, nevarnosti in pasti pri poslovanju s tretjimi trgi, viri mednarodnega trgovinskega prava, vključno s Incotermi, …).

V kratkem bodo na voljo tudi nove vsebine s področja finančnega in carinskega poslovanja.

Pred kratkim pa je bil posodobljen tudi prvi del predstavitve poslovnega okolja 51-ih držav, vključno s predstavitvijo držav, pregledom gospodarskih gibanj, predstavitvijo dveh gospodarskih panog, zunanjo trgovino, statističnimi indikatorji ter bilateralnimi ekonomskimi odnosi s Slovenijo. Drugi del posodobitev bo končan predvidoma novembra.

V letošnjem letu je bilo doslej na Izvoznem oknu objavljenih 306 aktualnih novic v zvezi s tujimi trgih, 1.565 izvoznih poslovnih priložnosti in preko 1.200 sejmov v tujini. Za ažurnost vsebin na Izvoznem oknu poleg sodelavcev na JAPTI z oddelka za internacionalizacijo skrbijo tudi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za zunanje zadeve, vsebine pa prispeva tudi Carinska uprava RS, SID banka, slovenski poslovni klubi v tujini, Institut za standardizacijo in meroslovje ter drugi zunanji sodelavci.

Obiskanost Izvoznega okna iz leto v leto narašča, število obiskov se je v letošnjem letu v primerjavi z lanskim letom povečalo za četrtino, prav tako zadovoljstvo uporabnikov, kjer je po rezultatih raziskave JAPTI več kot 77% uporabnikov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih s spletnim portalom Izvozno okno.

Kot primer dobre prakse in učinkovit instrument podpore internacionalizaciji poslovanja slovenskih podjetij pa je spletni portal Izvozno okno leta 2010 izpostavila tudi Evropska komisija v izsledkih raziskave Internacionalizacija evropskih malih in srednje velikih podjetij.

Nazaj