Ponoven poziv za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu za letošnje leto

Ponoven poziv za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu za letošnje leto

Ponoven poziv za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu za letošnje leto

23. 02. 2023

SPIRIT Slovenija ponovno obvešča, da je oddaja vlog po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) v spletni aplikaciji mogoča le še do prihodnjega torka, 28. februarja 2023, do 12. ure. Agencija poziva upravičence, naj čimprej oddajo elektronsko vlogo in ne čakajo na čas tik pred zaprtjem aplikacije. Obenem SPIRIT Slovenija sporoča, da je odpravil težavo, ki se je pojavila pri nekaterih upravičencih pri izpolnjevanju vlog in jih poziva, da ponovno začnejo s postopkom oddaje vloge.

SPIRIT Slovenija ponovno obvešča, da je oddaja vlog po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) v spletni aplikaciji mogoča le še do prihodnjega torka, 28. februarja 2023, do 12. ure. Agencija poziva upravičence, naj čimprej oddajo elektronsko vlogo in ne čakajo na čas tik pred zaprtjem aplikacije. Obenem SPIRIT Slovenija sporoča, da je odpravil težavo, ki se je pojavila pri nekaterih upravičencih pri izpolnjevanju vlog in jih poziva, da ponovno začnejo s postopkom oddaje vloge.

Povezava do aplikacije za oddajo vlog: https://jrp.spiritslovenia.si/.

Za namen podpore upravičencem pri registraciji in prijavi v aplikacijo za oddajo vlog, je SPIRIT Slovenija vzpostavil tudi podporni klicni center za tehnično pomoč. Upravičenci lahko pokličejo na številko: 051 277 880 do 28. februarja 2023, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure ter v soboto od 9. do 13. ure. Prav tako so strokovni svetovalci upravičencem na voljo preko spletne pošte za tehnična vprašanja na naslovu: spirit.energenti@gmail.com ter za vsebinska vprašanja na naslovu: energenti2023@spiritslovenia.si.

Priprava na oddajo vloge

Pred oddajo vloge mora imeti zakoniti zastopnik upravičenca za podpis vloge urejeno kvalificirano digitalno potrdilo. Če gre za skupno zastopstvo, morajo upravičenci poskrbeti za kvalificirana digitalna potrdila vseh zastopnikov.

Upravičenec se mora odločiti tudi za vrsto pomoči, za katero bo uveljavljal pomoč, vpisati pa bo moral tudi vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje (to so količine in cene za referenčno leto 2021 in ocenjene količine in cene za leto 2023).

Ne glede na to, da se v vlogi oddajo ocenjene vrednosti, ki lahko odstopajo od dejanske porabe in cene, pa na SPIRIT Slovenija upravičence opozarjajo, da končna vrednost izplačane pomoči ne more biti višja od zaprošene vrednosti, ki jo je upravičenec oddal v vlogi.

V aplikaciji bo upravičenec moral potrditi tudi izjave, ki izhajajo iz Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZGPOPEK) in digitalno podpisati vlogo.

Kdo do pomoči ni upravičen?

Do pomoči za gospodarstvo niso upravičeni mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema.

Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, prav tako za obdobje trajanja te uredbe niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo.

Opozorilo za mikro, mala in srednja podjetja

Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo v prvi polovici leta 2023 regulirano ceno električne energije, lahko vseeno zaprosijo za pomoč po ZGPOPEK za drugo polovico leta 2023, vendar morajo zanjo zaprositi že sedaj, skladno z ZPGOPEK.

Težave pri oddaji vlog odpravljene

SPIRIT Slovenija vse morebitne težave z oddajo vlog rešuje sproti. Včeraj je agencija pri več upravičencih zaznala težave pri oddaji vlog, zato je nemudoma pristopila k njihovemu reševanju. Do težav je prišlo zaradi napak v seznamih podjetij, ki imajo status malega poslovnega odjemalca ali mikro, majhnega ali srednjega podjetja z regulirano ceno enega od energentov. SPIRIT Slovenija je zaradi bližajočega se roka oddaje vlog zato aplikacijo odprl za vsa podjetja, da bo omogočeno vlaganje vlog za pomoč vsem, medtem pa bosta morala pristojna sistemska operaterja, ki sta skladno z zakonom pristojna za pripravo teh seznamov, odpraviti napake v podatkih v seznamih. Aplikacija ob oddaji vlog tako ne bo preverjala statusa upravičencev do pomoči, pač pa se bo to preverjalo v okviru korekcijskega postopka in nadzora.

SPIRIT Slovenija opozarja, da se s tem pravila glede upravičenosti do pomoči, ki so določena z ZPGOPEK, za podjetja ne spreminjajo. Podjetja, ki do pomoči niso upravičena, je kljub oddaji vlog ne bodo prejela oziroma jo bodo morala vračati, če se bo to izkazalo v korekcijskem postopku in nadzoru.

Agencija poziva vse, ki so včeraj imeli težave pri dostopu do aplikacije, da ponovno začnejo s postopkom oddaje vloge, saj so težave odpravljene.

Na spletni strani SPIRIT Slovenija so zbrane vse potrebne informacije, vezane na pomoč gospodarstvu, vključno z odgovori na vprašanja, ki jih zastavljajo upravičenci.

Nazaj