Podpora podjetjem pri statusnem preoblikovanju

Podpora podjetjem pri statusnem preoblikovanju

Podpora podjetjem pri statusnem preoblikovanju

28. 05. 2019

Slovenski podjetniški sklad je 17. maja 2019 v Uradnem listu RS objavil vavčer za statusno preoblikovanje družb. V obdobju do leta 2023 bo na voljo skupno milijon evrov, posamezni upravičenec pa lahko pridobi od 1000 do 5000 evrov pomoči.

Vir in informacije: STA, 17. 5. 2019, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je 17. maja 2019 v Uradnem listu RS objavil vavčer za statusno preoblikovanje družb. V obdobju do leta 2023 bo na voljo skupno milijon evrov, posamezni upravičenec pa lahko pridobi od 1000 do 5000 evrov pomoči.

Sklad želi spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ter zadruge v gospodarsko družbo ali obratno - ki bi izboljšalo njihovo konkurenčnost ter dodano vrednost oz. prihodke od prodaje.

Upravičenci lahko s pomočjo vavčerja pridobijo subvencijo od 1000 do 5000 evrov oz. 60 odstotkov upravičenih stroškov, ki se nanašajo na stroške svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja. Sofinancirani so lahko stroški, ki so oz. bodo nastali med 1. januarjem 2019 in 30. septembrom 2023.

Sklad je doslej objavil skupno 11 vavčerskih pozivov:

MSP lahko prek vavčerjev pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od 500 do največ 9999 evrov za posamezni vavčer. Posamezni upravičenec lahko na leto izkoristi za do 30.000 evrov vavčerjev. Rokov za prijave ni, vsi vavčerji so odprti do 31. marca 2023.

Nazaj