Podjetje SkyLabs s Trajnostno in krožno poslovno strategijo 2023-2026 močneje razvija tudi zemeljski segment

Podjetje SkyLabs s Trajnostno in krožno poslovno strategijo 2023-2026 močneje razvija tudi zemeljski segment

Avgust 2023

Podjetje SkyLabs s Trajnostno in krožno poslovno strategijo 2023-2026 močneje razvija tudi zemeljski segment

Podjetje SkyLabs prehaja iz faze start up podjetja v mednarodno uspešno podjetje s področja vesoljskih tehnologij. Visokotehnološke rešitve iz vesoljskega segmenta je doslej v manjšem obsegu, a inovativno prenašalo v zemeljski segment. S  Trajnostno in krožno poslovno strategijo 2023-2026 pa podjetje ambiciozno cilja na nadaljnji razvoj visokotehnoloških rešitev tudi na področju bele tehnike in predelave odpadkov ter na področju prepoznavanja tipa tekstila.

Z rastjo podjetja se spreminja tudi njegova struktura in vodenje, ki postaja kompleksnejše. V strategiji je podjetje skrbno definiralo nove procese in potrebno organizacijsko podporo, da bi uspešno kljubovalo vedno močnejši konkurenci in vedno hitreje se spreminjajočemu vesoljskemu in globalnemu okolju.

Trajnostno in krožno poslovno strategijo SkyLabs 2023-2026 je z aktivnim sodelovanjem na delavnicah ustvarilo kar 20 od 24 zaposlenih v podjetju. Med ključne trajnostne izzive (matrika bistvenosti) so zapisali tudi spodbujanje inovativnega potenciala mladih in tako visoka angažiranost mladih zaposlenih potrjuje, da gre zares.  

Podjetju SkyLabs želimo uresničitev vseh razvojnih ciljev - da bi uspešno soustvarjali trajnostno prihodnost vesolja in Zemlje!