Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe

Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe

Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe

31. 12. 2019

Tudi v letu 2020 lahko delodajalci pridobijo subvencije za zaposlitev brezposelnih v okviru programov Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za udeležence Učnih delavnic.

Vir in informacije: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 20.12.2019, www.ess.gov.si

Tudi v letu 2020 lahko delodajalci pridobijo subvencije za zaposlitev brezposelnih v okviru programov Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za udeležence Učnih delavnic.

Na Zavodu beležijo najnižjo stopnjo brezposelnosti po več kot petih letih (73.000 brezposelnih), k čemur prispevajo ugodne razmere na trgu dela in programi aktivne politike zaposlovanja. Samo v letošnjem letu so v programe za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja vključili več kot 25.000 brezposelnih.

Brezposelnost želijo v prihodnje še zmanjševati, zato bodo tudi v letu 2020 omogočil delodajalcem, da brezposelne iz ciljne skupine zaposlujejo s pomočjo subvencij za zaposlitev. V ta namen podaljšujejo javna povabila za izvajanje programov Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za udeležence Učnih delavnic. Vsa navedena javna povabila so podaljšana do 31.3.2020, izvajanje programov pa je predvideno tudi v prihodnjih dveh letih.

Javno povabilo Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019

Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, starejših od 50 let, kot tudi tistih, ki imajo najmanj 30 let in so vsaj eno leto prijavljeni v evidenci brezposelnih oziroma imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo oziroma so po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela oziroma so prejemniki denarne socialne pomoči.

Po novem se bodo lahko vključevali tudi brezposelni, ki imajo najmanj 30 let in pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programov javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

Višina subvencije za zaposlitev za najmanj 12 mesecev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje posamezni kandidat za zaposlitev:

  • 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine,
  • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema,
  • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Preberite več:

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo 5.000 EUR, če za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 let iz zahodne Slovenije.

Preberite več:

Javno povabilo Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Tudi za udeležence praktičnega usposabljanja v Učnih delavnicah bodo lahko delodajalci kandidirali za spodbude za zaposlitev do konca marca 2020.

Subvencija za 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas znaša 4.000 EUR. Kadar delodajalec podaljša delovno razmerje za nadaljnjih 6-mesecev neprekinjeno, prejme drugo subvencijo v enakem znesku, skupaj torej 8.000 EUR.

Preberite več:

Postopek prijave na javna povabila

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Delodajalci oddajo ponudbe elektronsko na našem Portalu za delodajalce. Oddaja ponudb je možna najkasneje do 31.3.2020.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci objaviti prosto delovno mesto. To lahko prav tako storijo elektronsko na portalu za delodajalce. Na podlagi tega delodajalcem napotijo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora pa se prijavi na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Programe sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj