Objavljeno je Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

Objavljeno je Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

Objavljeno je Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

24. 01. 2020

Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov za podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja.

Objavljeno je Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja.

Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov za podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja.

Evidenca mentorjev in strokovnjakov bo dostopna na www.spiritslovenia.si/evidence za potrebe startup in scaleup podjetij, vključenih v njihove programe.

Podjetja lahko do mentorjev dostopajo preko subjektov inovativnega okolja (SIO).

Nazaj