Objavljen razpis za promocijo in razvoj ponudbe vodilnih destinacij

Objavljen razpis za promocijo in razvoj ponudbe vodilnih destinacij

Objavljen razpis za promocijo in razvoj ponudbe vodilnih destinacij

29. 03. 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vrednost javnega razpisa je 4,6 milijonov evrov, v ospredju pa bo digitalna promocija v tujini.

Vir in informacije: STA, 9. 3. 2018, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu (Datum: 9. 3. 2018, Št. 16) objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vrednost javnega razpisa je 4,6 milijonov evrov, v ospredju pa bo digitalna promocija v tujini.

Namen razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitve promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih, so pojasnili na gospodarskem ministrstvu. Sofinancirane bodo aktivnosti, povezane z digitalno promocijo in razvojem turističnih produktov.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju vodilne destinacije izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocija turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Na območju ene destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji.

Na razpisu bo na voljo 4,6 milijonov evrov, od tega bo 3,7 milijona evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj. Obdobje upravičenosti stroškov se je pričelo s 1. januarjem in se konča 15. oktobra 2019.

Upravičeni stroški razpisa so stroški vodenja oz. administriranja operacije, stroški razvoja turističnih produktov ter stroški vzpostavitve sodobnih digitalnih orodij in digitalne promocija turistične ponudbe. Upravičenci iz kohezijske regije Zahodna Slovenija bodo predvidoma deležni sofinanciranja v višini do 70 odstotkov upravičenih stroškov, za operacije iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija pa bo sofinanciranje do 90-odstotno.

Nazaj