Objavljen razpis za izvajanje podpornih storitev za podjetja - SPOT REGIJE

Objavljen razpis za izvajanje podpornih storitev za podjetja - SPOT REGIJE

Objavljen razpis za izvajanje podpornih storitev za podjetja - SPOT REGIJE

16. 10. 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - Spot regije 2018-2022. Skupaj je v okviru razpisa na razpolago slabih 13,9 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 29. 9. 2017, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 29. septembra 2017 v Uradnem listu RS (Št. 54) objavila javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - Spot regije 2018-2022. Skupaj je v okviru razpisa na razpolago slabih 13,9 milijona evrov.

V okviru razpisa je za obdobje od začetka leta 2018 do konca leta 2022 predvideno financiranje izvajanje brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah (spot regije), in sicer po eni v vsaki statistični regiji.

Točke bodo skrbele za promocijo podjetniške kulture, izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mala in srednja podjetja, pa tudi za povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni. Prav tako bodo evidentirale potrebe na lokalni in regionalni ravni in poročale o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju podjetij.

Z razpisom se želi pomagati potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi. Cilji pa so povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti, povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, pa tudi podpora razvoju podjetij.

Nazaj