Objavljen poziv T-lab Snovalec

Objavljen poziv T-lab Snovalec

Objavljen poziv T-lab Snovalec

06. 05. 2013

Poziv, ki je odprt do 29. maja 2013, je namenjen posameznikom in podjetjem, ki bodo s pomočjo prijavljenih idej izboljšali turistično ponudbo upravičenega projektnega območja.

SPIRIT Slovenija, javna agencija in Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica v okviru projekta T-lab (Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije) razpisujeta poziv T-lab Snovalec za uresničitev novih projektov v turizmu. Ta bo izbranim prijaviteljem najobetavnejših idej omogočil sodelovanje v seriji brezplačnih T-lab svetovalnih in povezovalnih delavnic od julija 2013 do uresničitve ideje (najkasneje do oktobra 2014).

Poziv, ki je odprt do 29. maja 2013, je namenjen posameznikom in podjetjem, ki bodo s pomočjo prijavljenih idej izboljšali turistično ponudbo upravičenega projektnega območja. Uresničevalcem izbranih najobetavnejših idej bo na voljo brezplačna strokovna, mentorska in promocijska podpora slovenskih ter italijanskih turističnih strokovnjakov.

Celotno besedilo poziva je na voljo na portalu  Laboratorija turističnih priložnosti Slovenije in Italije: www.tourism-lab.eu.

S projektom T-lab želimo spodbuditi inovativne pristope, storitve in produkte v turizmu ter tako povečati konkurenčnost te panoge v čezmejnem slovensko-italijanskem prostoru.

Projekt T-lab je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Dodatne informacije: Za več informacij vam je na voljo Petra Goneli, e-naslov: petra.goneli@slovenia.info.

Elektronski dokumenti:

Nazaj