Objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2012

Objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2012

Objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2012

06. 03. 2012

Glavni namen nagrade je stalno izboljševanje preko razvoja znanja, inovativnosti in prenosa dobrih praks ter dviga konkurenčnosti slovenskih organizacij v zasebnem in javnem sektorju.

17. februarja 2012 je bil v Uradnem listu RS 12/2012 objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2011.

Državna nagrada za odličnost poslovanja organizacij, imenovana »Priznanje RS za poslovno odličnost« (PRSPO), je program Vlade RS, ki se izvaja v skladu z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost in po zgledu evropske nagrade za odličnost (EFQM Excellence Award) v Bruslju.

Glavni namen nagrade je stalno izboljševanje preko razvoja znanja, inovativnosti in prenosa dobrih praks ter dviga konkurenčnosti slovenskih organizacij v zasebnem in javnem sektorju.

Za doseganje nadpovprečnih rezultatov je uvajanje poslovne odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije, pri čemer ima Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) pomembno vlogo. Zato Vlada RS že 14-tič zapored objavlja javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje RS za poslovno odličnost 2012.

Vlada RS prepoznava in promovira najboljše poslovne prakse v državi, jih pomaga razširjati ter usmerja podjetja, da se prijavljajo na ocenjevanja v okviru evropske nagrade za odličnost EFQM in s tem še bolj krepijo svojo konkurenčno moč. V luči širjenja poslovne odličnosti na vse ravni delovanja je Vlada RS v letu 2012 pripravila naslednje spodbude:

  • prijavitelji bodo s ciljem promocije in spodbude k prijavi letos ponovno oproščeni plačila prijavnine (odvisno od velikosti organizacije od cca 800 – 1500 EUR);
  • na izkazano željo tako potencialnih prijaviteljev, kot ostalih, ki bi se želeli priključiti najuspešnejšim organizacijam v slovenskem in evropskem prostoru bodo izvedeni številna brezplačna celodnevna izobraževanja in delavnice tako za prijavitelje oz. delodajalce, kot tudi za ocenjevalce postopka PRSPO;
  • vse uspešne organizacije bodo še dodatno pozvane k možnosti individualnega posveta oziroma predstavitve novega modela odličnosti EFQM, kot tudi uvajanja le tega v poslovno okolje in njegovo uresničevanje oziroma merjenje učinkov v skladu z merili modela.

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

  • v zasebnem sektorju: podjetja z več kot 250 zaposlenimi,
  • v zasebnem sektorju: podjetja z 250 ali manj zaposlenimi ter
  • inštitucije v javnem sektorju.

V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Zainteresirana podjetja in javne inštitucije pripravijo vlogo za kandidaturo na razpis v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

Več

Nazaj