Objavljen javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

Objavljen javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

Objavljen javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

16. 08. 2016

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 12. avgusta 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 55 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 440.000,00 EUR.

Javni razpis bo odprt do vključno 6. 9. 2016 do 13. ure.

Več o javnem razpisu

Nazaj