Obeta se Ljubljansko stičišče inovativnosti

Obeta se Ljubljansko stičišče inovativnosti

Obeta se Ljubljansko stičišče inovativnosti

03. 01. 2014

V prihodnosti se tako obeta Ljubljansko stičišče inovativnosti, ki je ključnega pomena za povezovanje akademskih ustanov in gospodarstva v Sloveniji in predstavlja celovito in sistemsko rešitev za izboljšanje stanja na področju povezovanja znanosti in gospodarstva ter komercializacije znanja.

Slovenija je v preteklih letih povečevala vlaganja v raziskave in razvoj, vendar obstaja vrzel med ustvarjanjem novega znanja in njegovim trženjem v obliki blaga in storitev.

V prihodnosti se tako obeta Ljubljansko stičišče inovativnosti, ki je ključnega pomena za povezovanje akademskih ustanov in gospodarstva v Sloveniji.

Pismo o nameri za ustanovitev stičišča so 17. decembra 2013 v Ljubljani podpisali predstavniki Univerze v Ljubljani, Inštituta Jožef Stefan, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Tehnološkega parka Ljubljana, Regionalne razvojne agencije LUR, Mestne občine Ljubljana, Krke in Fotone.

Ljubljansko stičišče inovativnosti predstavlja celovito in sistemsko rešitev za izboljšanje stanja na področju povezovanja znanosti in gospodarstva ter komercializacije znanja. Sredstva usmerja tja, kjer bodo njihovi učinki največji, saj izkorišča gospodarske priložnosti preteklih raziskovalnih in inovacijskih dosežkov.

S stičiščem želijo partnerji na področjih, kjer imata Ljubljana oz. celotna regija in Slovenija prepoznane primerjalne in konkurenčne prednosti, in sicer predvsem znanosti o življenju (farmacija, medicina, kemija, robotika, informatika, umetna inteligenca...) spodbujati na znanju temelječ razvoj s podporo konkretni povezavi raziskovalne sfere in gospodarstva s ciljem diverzifikacije v nove tehnologije, produkte in storitve ter posledično delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Inovativnost projekta se bo kazala tudi na organizacijskem področju. Tako bodo razvite ustrezne nove sistemske in organizacijske rešitve za uspešnejšo komercializacijo znanja ter oblikovanje stimulativnega razvojnega in poslovnega okolja in za investiranje nacionalnih in evropskih razvojnih sredstev v projekte, ki bodo zagotavljali največje učinke.

Oblikovan in vzpostavljen bo model evalvacije preteklih dosežkov raziskovalnega sektorja (odkritij, patentov) z vidika njihovega potenciala za razvojno prestrukturiranje in krepitev konkurenčnost obstoječih ter razvoj novih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in identifikacijo tistih z največjim tržnim potencialom. Ta bo dopolnjen z ustreznim celovitim modelom sofinanciranja razvoja proizvodov od zamisli do trga, ki bo predstavljal učinkovito dopolnjevanje javnih (nepovratnih in povratnih sredstev) in zasebnih sredstev v odvisnosti od razvojne faze produkta in stopnje tveganja.

Projekt je v fazi oblikovanja in povsem odprt za nove člane. Prav gotovo se bodo v projekt vključili Kemijski inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, ostale slovenske univerze, centri odličnosti, kompetenčni centri, inovativne proizvodne tvrdke iz celotne Slovenije itd. Ustanovljena projektna skupina bo zato v nadaljevanju priprave projekta dopolnjena z dodatnimi člani, predstavniki partnerskih institucij in sodelujočih ministrstev.

Nazaj