Novih 5.000.000 evrov mikrokreditov za omilitev posledic covid-19 na gospodarstvo

Novih 5.000.000 evrov mikrokreditov za omilitev posledic covid-19 na gospodarstvo

Novih 5.000.000 evrov mikrokreditov za omilitev posledic covid-19 na gospodarstvo

13. 03. 2023

Iz vira, ki je bil pridobljen v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19, je še vedno na voljo 5.000.000 EUR, zato Slovenski podjetniški sklad razpisuje nove mikrokredite.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 3. 3. 2023, www.gov.si

Iz vira, ki je bil pridobljen v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19, je še vedno na voljo 5.000.000 EUR, zato Slovenski podjetniški sklad razpisuje nove mikrokredite. Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko pridobila posojila do višine največ 25.000 evro hitro, enostavno, pod ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve in vodenja.

Pogoji za pridobitev kredita so vezani na posledice vpliva nalezljive bolezni covid-19 na poslovanje podjetij v letih 2019, 2020 in ali 2021.

Na razpis za pridobitev mikrokreditov v tem letu se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ta podjetja morajo imeti zaposlenega vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Prav tako je pogoj, da so ta podjetja utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije covid-19. Slednje se lahko kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Podjetja lahko zaprosijo za mikrokredite v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikrokredite pod ugodnimi pogoji, kot so:

  • nižje zahteve po zavarovanju(osem menic podjetja),
  • nižja obrestnamera (le na 37,5 % glavnice obračunan 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • ročnostkredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorijado šest mesecev,
  • kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Postopki priprave vloge so nezahtevni. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na Slovenskem podjetniškem skladu, javni razpis pa ima dve odpiranji: 24. marec 2023 do 14. ure in 24. april 2023 do 14. ure oziroma je odprt do porabe sredstev.

Celoten razpis si lahko preberete na spletni strani sklada.

Nazaj