Novembra se bodo začeli seminarji za podjetja, ki želijo vstopati na tuje trge

Novembra se bodo začeli seminarji za podjetja, ki želijo vstopati na tuje trge

Novembra se bodo začeli seminarji za podjetja, ki želijo vstopati na tuje trge

25. 10. 2010

Serija seminarjev o različnih oblikah pomoči pri mednarodnih aktivnostih.

Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, JAPTI, GZS, OZS in SID Banko pripravlja serijo seminarjev, na katerem bodo sodelujoče institucije predstavile različne instrumente, ki jih podjetja lahko uporabljajo pri njihovi odločitvi za vstope na tuje trge.

V kriznih časih je vključevanje podjetij, posebej malih in srednjih, v mednarodno poslovanje še kako pomembno. S serijo seminarjev, ki bodo organizirani po slovenskih regijah, želimo informacije o različnih oblikah pomoči pri mednarodnih aktivnostih podjetij – internacionalizaciji – posredovati na enem mestu in predvsem bližje podjetjem.

Podjetjem je na razpolago veliko instrumentov, ki jim lahko pomagajo pri njihovem poslovanju na tujih trgih, vendar pogosto ugotavljamo, da podjetja z njimi niso dovolj seznanjena in ne vedo, katera institucija jim lahko pri tem pomaga. Instrumenti za internacionalizacijo so sicer razkropljeni po kar šestih institucijah, zato bi želeli na seminarjih podrobneje pojasniti, kako lahko podjetjem posamezna institucija pomaga, kje so jim na razpolago posamezne informacije in na koga se lahko obrnejo v posameznih primerih. Ti instrumenti, ki temeljijo na novem Programu internacionalizacije slovenskih podjetij 2010 – 2014, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, zajemajo tako pomoč ekonomske diplomacije, poslovnih delegacij, udeležbe na sejmih, informacij, izobraževanja, svetovanja do zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov. Sodelujoče institucije jih bodo podrobneje predstavile na samih seminarjih, pripravljena bo tudi informativna zloženka s pregledom razpoložljivih instrumentov internacionalizacije po posameznih institucijah.

Predstavitvenemu delu bo sledila še možnost za vprašanja s strani podjetij ter priložnost za individualna srečanja s predstavniki sodelujočih institucij.

Pri organizaciji seminarjev sodelujemo tudi z območnimi gospodarskimi zbornicami, na katerih bodo seminarji potekali. Prvi v seriji seminarjev bo organiziran 4. novembra 2010 v Murski Soboti, temu mu bo sledila predstavitev v Celju, 24. novembra 2010. V nadaljevanju so do začetka meseca marca predvideni še seminarji v Mariboru, Kranju, Dravogradu in Novem mestu. Termini za ostale regije bodo določeni naknadno.

Nazaj