Nova ekipa strokovnjakov za strateško, trajnostno in krožno transformacijo v zagonskih in mikro podjetjih zaključila prvi del usposabljanja in kalibracije dela

Nova ekipa strokovnjakov za strateško, trajnostno in krožno transformacijo v zagonskih in mikro podjetjih zaključila prvi del usposabljanja in kalibracije dela

September 2023

Nova ekipa strokovnjakov za strateško, trajnostno in krožno transformacijo v zagonskih in mikro podjetjih zaključila prvi del usposabljanja in kalibracije dela

V organizaciji SPIRIT Slovenija je do 8. 9. 2023 nova izbrana ekipa 11 strokovnjakov za strateško, trajnostno in krožno transformacijo zaključila šestdnevno intenzivno usposabljanje in kalibracijo dela za vodenje procesov transformacije v slovenskih zagonskih in mikro podjetjih.

V okviru usposabljanja, ki je temeljilo na praktičnih primerih in izkušnjah, so strokovnjaki obravnavali korake in metode izvedbe procesa strateške poslovne transformacije v podjetju, proces priprave Trajnostne in krožne poslovne strategije in poslovnih modelov, priprava akcijskih načrtov uresničevanja poslovnih strategij ter optimizacijo procesov poslovanja z vključevanjem krožnih načel poslovanja, vključno z dobavnimi in vrednostnimi verigami ter zaključkom življenjskega cikla produkta.

Usposabljanje je bilo prilagojeno na zahteve in potrebe zagonskih in mikro podjetij.

Ekipa strokovnjakov je z dodeljenimi podjetji (skupaj 20 podjetji) že štartala štirimesečni mesečni intenzivni individualni proces dela.