Najava javnih razpisov

Najava javnih razpisov

Najava javnih razpisov

03. 10. 2016

V nadaljevanju si lahko preberete več o tem, kateri razpisi bodo objavljeni v bližnji prihodnosti.

Vir in informacije: TIKO PRO d.o.o., www.tiko-pro.si

  • Procesni vavčer

Objavljen: predvidoma oktobra 2016

Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……).

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri)

  • Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Objavljen: predvidoma novembra 2016

Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije tudi z vključevanjem multi- in inter-disciplinarnih znanj (kreativnost, design, druge netehnološke rešitve).

Višina razpisanih sredstev v 2016: 8.000.000 EUR (nepovratni viri)

  • Pilotni/demonstracijski projekti

Objavljen: predvidoma novembra 2016

Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije (področja Pametna mesta, Mobilnost v povezavi s tovarnami prihodnosti).

Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR (nepovratni viri)

  • Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih

Objavljen: predvidoma septembra 2016

Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov.

Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR (nepovratni viri)

  • Dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Objavljen: predvidoma septembra 2016

Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine.

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri)

Nazaj