Najava javnega razpisa za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Najava javnega razpisa za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Najava javnega razpisa za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

28. 05. 2013

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija bo predvidoma junija 2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013.

Obveščamo vas, da bo predvidoma junija 2013 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija) objavila Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013.

Okvirni pogoji razpisa

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.

V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se bodo izvedla srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja. V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – SWOT analiza, analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti).

V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga, na katerega podjetje želi vstopiti, organizacija virov za realizacijo izdelanega plana).

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo strateškega načrta za internacionalizacijo, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z referencami s področja poslovnega svetovanja.

Upoštevani bodo projekti izdelave poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 8. 11. 2013.

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki še niso prisotna na tujih trgih.

Vrednost razpisa znaša 200.000,00 EUR.

Obseg sofinanciranja je največ 50% upravičenih stroškov oziroma vsaj 2.500,00 EUR in največ 5.000,00 EUR na upravičenca.

Nazaj