Na voljo svež denar za usposabljanje mladih

Na voljo svež denar za usposabljanje mladih

Na voljo svež denar za usposabljanje mladih

27. 01. 2015

Zavod za zaposlovanje je odprl razpis Delovni preizkus za mlade. Program podjetjem omogoča, da z delovnim preizkusom mlado brezposelno osebo staro do 29. let pred zaposlitvijo preizkusijo in spoznajo na konkretnem delovnem mestu.

V program Delovni preizkus za mlade naj bi se vključilo 1.250 mladih brezposelnih

Zavod za zaposlovanje je odprl razpis Delovni preizkus za mlade. Program podjetjem omogoča, da z delovnim preizkusom mlado brezposelno osebo staro do 29. let pred zaposlitvijo preizkusijo in spoznajo na konkretnem delovnem mestu. Podjetjem bodo stroški delovnega preizkusa povrnjeni.

Razpis bo odprt do porabe milijona evrov sredstev

Za program je na voljo en milijon evrov. Razpis bo odprt do porabe sredstev, najdlje do 10. septembra. Delodajalec je na enega udeleženca preizkusa upravičen do 201 evra stroškov.

Program mora trajati od najmanj sto ur do največ enega meseca. Udeleženec programa se na konkretnem delovnem mestu ob mentorstvu preizkuša praviloma polni delovni čas, povrnjene pa dobi dodatke za aktivnost in za prevoz.

Koliko mladih brezposelnih lahko v podjetju preizkusite?

Delodajalci lahko oddate ponudbo za omejeno število brezposelnih oseb. Samozaposleni, ali tisti, ki imate zaposlene do tri ljudi, lahko kandidirate in pridobite sredstva za izvedbo delovnega preizkusa za eno brezposelno osebo. Če imate zaposlenih do deset oseb, lahko vključite največ tri brezposelne mlade, podjetja z do sto zaposlenimi lahko vključite deset mladih brezposelnih, podjetja z do 250 zaposlenimi pa 15. Podjetja, ki imate zaposlenih več kot 250 oseb, pa lahko kandidirate in pridobite sredstva za do 30 brezposelnih mladih.

Če ste v podjetju že dosegli zgoraj navedeno dovoljeno število oseb na delovnem preizkusu, lahko oddate novo ponudbo in spet izvajate delovni preizkus. A le, če ste vsaj v enem mesecu po končanem delovnem preizkusu zaposlili več kot polovico vseh udeležencev za najmanj tri mesece in za najmanj polovico polnega delovnega časa.

Mladi, ki ste v zadnjem letu že bili na delovnem preizkusu, ne morete sodelovati

Omejitve so tudi za mlade brezposelne. Na preizkusu ne morete sodelovati, če ste v enem let od oddaje ponudbe že bili zaposleni pri istem delodajalcu, preden ste se prijavili na zavod ali ste pri njem opravljali podoben preizkus ali javno delo. Ne morete se prijaviti niti tisti mladi, ki ste v 12 mesecih pred oddajo ponudbe že bili vključeni v enak ali podoben program delovnega preizkusa.

Več o razpisu

Nazaj