Na voljo sredstva za pomoč podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti

Na voljo sredstva za pomoč podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti

Na voljo sredstva za pomoč podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti

13. 04. 2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 8. aprila 2022 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani: www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na covid-19. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na voljo je slabih 10 milijonov evrov, višina sofinanciranja pa bo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 EUR na zaposlenega.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 8. 4. 2022, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 8. aprila 2022 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani: www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na covid-19. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na voljo je slabih 10 milijonov evrov, višina sofinanciranja pa bo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 EUR na zaposlenega.

Podjetja turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti so bila zaradi epidemije covid-19 močno prizadeta in večinoma skorajda niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila likvidnostno izčrpana, soočala so se z odlivom kadra v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati pod posebnimi pogoji zagotavljanja varnosti in zdravja v času zaostrenih epidemioloških razmer, kar je ponovni zagon dejavnosti še dodatno otežilo.

SPIRIT Slovenija želi z javnim razpisom podjetjem iz teh panog pomagati pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi covid-19 omejitev, prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja ter na ta način ohraniti obstoj dejavnosti v turistični, gostinski in kulturno-umetniški dejavnosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 500 podjetij iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške panoge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  9.980.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti v obdobju od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000,00 EUR za enega zaposlenega. Vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje se izračuna tako, da se pavšalna vrednost 6.000 EUR pomnoži z najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  • I56.300 Strežba pijač
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • R90.010 Umetniško uprizarjanje
  • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Rok za oddajo vlog je do vključno 22. aprila 2022.

Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

***

Za omilitev posledic epidemije, ohranitev delovnih mest in lažji zagon delovanja v gostinstvu in turizmu je SPIRIT Slovenija že konec leta 2020, in potem še v 2021, objavil javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v času prvega vala razglašene epidemije covid-19. Oba poziva sta bila v celoti digitalizirana, enostavna in izplačljiva brez dodatnih administrativnih bremen. S prvim pozivom so dodelili nepovratna sredstva 821 podjetjem v skupni vrednosti 8,2 mio EUR, z drugim pa so bila dodeljena nepovratna sredstva rekordnemu številu upravičencev slovenskega turizma in gostinstva, in sicer kar 3762 podjetjem v skupni vrednosti 30,1 mio EUR.

Nazaj