Možna oddaja vlog za povračilo plače zaradi odprave posledic poplav pri delodajalcih

Možna oddaja vlog za povračilo plače zaradi odprave posledic poplav pri delodajalcih

Možna oddaja vlog za povračilo plače zaradi odprave posledic poplav pri delodajalcih

05. 09. 2023

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, 5. 9. 2023, https://ssgz.gzs.si/

Delodajalci, registrirani najkasneje 2. avgusta, lahko uveljavljajo povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki  jim je bilo odrejeno obvezno opravljanje drugega dela zaradi odstranitve posledic poplav in plazov v podjetju ali organizaciji. Povračilo omogoča Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), v veljavi od 2. septembra.

Obvezna pisna odredba do 7. 9. 2023

Delodajalci zaposlenim pisno odredijo obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. Če je zaposlenim bila odrejena takšno obveznost že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), jo morajo delodajalci  odrediti v pisni obliki najpozneje v 5 dneh po uveljavitvi zakona, to pomeni do 7. 9. 2023.
Pisna odredba o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov je eno od dokazil, ki jih je potrebno obvezno priložiti vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenih.

Rok za oddajo vloge do 18. 9. 2023

Povračilo se uveljavlja z vlogo, ki jo skupaj z dokazili elektronsko predložite na Portalu za delodajalce.

Oddaja vloge na portalu za delodajalce

Delodajalci, ki so zaposlenim odredili drugo delo zaradi posledic poplav ali plazov že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), mora oddati vlogo najkasneje v 15 dneh od njegove uveljavitve, to je do 18. 9. 2023. Navedeni rok je nujno upoštevati zaradi pravočasnosti oddaje vloge. 

Uveljavljanje povračila

Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin po Zakonu o delovnih razmerjih. Povračilo izplačanih plač zaposlenih lahko uveljavljate za obdobje od 3. 8. 2023 do 3. 9. 2023, dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela. Do povračila izplačanih plač zaposlenih zaradi odprave posledic poplav in plazov niso upravičeni:

  • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine,
  • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost v skupini K po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD, 64, 65, 66) in so imeli 2. 8. 2023 več kot 10 zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.
  • Ravno tako omenjenega povračila plače ne morejo uveljavljati delodajalci v stečajnem ali likvidacijskem postopku.

Več informacij

Pravna podlaga

Nazaj