MGRT javni agenciji SPIRIT preklicalo pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov 2013 - 2015

MGRT javni agenciji SPIRIT preklicalo pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov 2013 - 2015

MGRT javni agenciji SPIRIT preklicalo pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov 2013 - 2015

06. 02. 2014

MGRT je 3. februarja 2014 odstopilo od pogodbe o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov 2013 - 2015 in pozvalo agencijo SPIRIT, da prekliče javno povabilo podjetjem.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (agencija SPIRIT) sta 23. oktobra 2013 sklenili pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov v letih 2013 do 2015.

Na podlagi te pogodbe je agencija SPIRIT 25. oktobra 2013 (z dopolnitvijo - razširitev ciljne skupine upravičencev in spremembe pogojev glede stopnje izobrazbe za člane projektne skupne - 22. novembra 2013) objavila 30 milijonov evrov vredno javno povabilo podjetjem.

Ker je bilo ugotovljeno, da obstaja preveliko tveganje glede transparentnosti dodeljevanja sredstev, je MGRT 3. februarja 2014 odstopilo od navedene pogodbe in pozvalo agencijo SPIRIT, da prekliče javno povabilo podjetjem.

Več

Nazaj