Letos na voljo 300 milijonov evrov za krepitev poslovnega okolja

Letos na voljo 300 milijonov evrov za krepitev poslovnega okolja

Letos na voljo 300 milijonov evrov za krepitev poslovnega okolja

04. 08. 2017

Krepitev konkurenčnosti gospodarstva je ena glavnih nalog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, med prioritetami pa je krepitev poslovnega okolja za rast in razvoj podjetij. V pomoč so razpisi, v okviru katerih je letos na voljo skoraj 300 milijonov evrov.

Vir in informacije: STAkrog, 26. 7. 2017, https://krog.sta.si/

Krepitev konkurenčnosti gospodarstva je ena glavnih nalog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, med prioritetami pa je krepitev poslovnega okolja za rast in razvoj podjetij. V pomoč so razpisi, v okviru katerih je letos na voljo skoraj 300 milijonov evrov.

V finančnem obdobju 2014-2020 je podjetjem na voljo za 818 milijonov evrov evropskih sredstev, namenjenih za finančne spodbude. Samo iz naslova nepovratnih sredstev je bilo do sedaj v letu 2016 in 2017 razpisanih dobrih 196 milijonov evrov iz EU sredstev, 101 milijon evrov pa iz proračunskih sredstev. Skupaj to znese 297 milijonov evrov.

Letos je na voljo 40 razpisov s finančnimi spodbudami v skupnem znesku okrog 300 milijonov evrov.

Več o tem

Nazaj