Laboratorij turističnih priložnosti (T-lab)

Laboratorij turističnih priložnosti (T-lab)

Laboratorij turističnih priložnosti (T-lab)

07. 09. 2012

Vabljeni k sodelovanju pri projektu čezmejne nadgradnje Banke turističnih priložnosti Slovenije, imenovanem T-lab, v sklopu katerega BTPS širijo na obmejno področje Slovenije in Italije ter s tem povečujejo potencial za razvoj in čezmejna povezovanja.

  • Bi radi iz zanimive ideje naredili uspešno turistično ali s turizmom povezano podjetje?
  • Želite biti eno od novih podjetij, ki bo inkubirano v okviru projekta?
  • Vidite priložnost v čezmejnem povezovanju in skupnem trženju turističnih produktov?
  • Želite nuditi svetovanja turističnim podjetnikom in organizacijam?

Če odgovarjate pritrdilno, ste vabljeni k sodelovanju pri projektu čezmejne nadgradnje Banke turističnih priložnosti Slovenije, imenovanem T-lab, v sklopu katerega BTPS širijo na obmejno področje Slovenije in Italije ter s tem povečujejo potencial za razvoj in čezmejna povezovanja!

V sklopu projekta nudijo:

  • različne oblike pomoči in spodbud za nastanek novih turističnih podjetij
  • platformo za čezmejna povezovanja posameznikov, podjetij in organizacij z obeh strani meje z namenom skupne promocije turističnih produktov in povečanja prepoznavnosti in konkurenčnosti obmejne regije
  • osrednje regijsko stičišče za medsebojno izmenjavo znanj, idej in energij ter za obveščanje o inovativnih pristopih na področju turizma - spletni portal T-lab

Projekt vodi Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s šestimi partnerji iz obeh držav, več o njem in njegovih ciljih pa si lahko preberete v priloženi zgibanki.

V okviru projekta organizirajo tudi delavnice in svetovanja, s katerimi želijo uporabnikom pomagati pri uvajanju v podjetniško okolje na področju turizma in iskati sinergije z namenom razvoja novih turističnih produktov in storitev. Za to, da bi delavnice izvedli čim bolj kvalitetno in prilagojeno potrebam različnih ciljnih skupin, so pripravili spletno anketo, pri čemer vas vljudno vabijo k izpolnjevanju. 

Elektronski dokumenti:

Nazaj