Kmetom na voljo 12 milijonov evrov ugodnih posojil

Kmetom na voljo 12 milijonov evrov ugodnih posojil

Kmetom na voljo 12 milijonov evrov ugodnih posojil

15. 11. 2016

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil tri razpise, ki kmetom namenjajo skupno 12 milijonov evrov ugodnih posojilnih sredstev. Gre za razpis za začetne investicije na področju kmetijstva in gozdarstva, za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z že odobrenimi evropskimi sredstvi in za reprogramiranje posojil v prirejo mleka. Razpisi so sicer odprti že nekaj časa, a se je nanje še vedno mogoče prijaviti.

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil tri razpise, ki kmetom namenjajo skupno 12 milijonov evrov ugodnih posojilnih sredstev. Gre za razpis za začetne investicije na področju kmetijstva in gozdarstva, za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z že odobrenimi evropskimi sredstvi in za reprogramiranje posojil v prirejo mleka. Razpisi so sicer odprti že nekaj časa, a se je nanje še vedno mogoče prijaviti.

Razpis za dodeljevanje investicijskih posojil kmetijskim in gozdarskim projektom s skupno dva milijona razpoložljivih sredstev je namenjen spodbujanju začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja ter spodbujanju gozdarskih projektov.

Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do 100 odstotkov upravičene vrednosti projekta, vendar največ 500.000 evrov in ne manj kot 5000 evrov. Kmetijska gospodarstva na območju občin Pesnica in Šentilj, ki jih je konec avgusta prizadelo neurje s točo, so upravičena do še posebej ugodnih posojilnih pogojev in do največ dveletnega moratorija na odplačevanje glavnice. Razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 15. decembra.

Ena glavnih prednosti tega paketa posojil je možnost nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč. To je kategorija, ki ni bila izpogajana ob vstopu Slovenije v EU, zato se je s sredstvi, ki vsebujejo državno pomoč, ne sme podpirati. Zato so vpeljali tudi kredite brez državne pomoči, ki pa so še vedno bistveno cenejši od komercialnih.

Razpis za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z že odobrenimi evropskimi sredstvi je namenjen premostitvenemu financiranju. Nekatera kmetijska gospodarstva imajo evropska sredstva namreč že odobrena, a jih še niso prejela.

Kmetija lahko zaprosi za posojilo v višini do 80 odstotkov pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev, vendar največ 100.000 evrov in ne manj kot 5000 evrov. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. januarja prihodnje leto.

Tretji razpis sledi opažanjem sklada, da kmetje po močnem padcu odkupne cene mleka potrebujejo pomoč. Sklad na odkupne cene pač nima vpliva, lahko pa omili finančne obveznosti kmetov. Poenostavljeno povedano gre za to, da kmetje dražje komercialne kredite zamenjajo s skladovimi, ki so "tradicionalno najcenejši.

Investicijska sredstva je mogoče kombinirati tudi z nepovratnimi. Ali bodo razpisana sredstva dovolj, bo pokazal čas, vse potencialne upravičence pa pozivajo, naj se obrnejo na sklad, kjer jim bodo lahko individualno pomagali pri prijavi.

Nazaj