Kmalu tretji rok za oddajo vlog na Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

Kmalu tretji rok za oddajo vlog na Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

Kmalu tretji rok za oddajo vlog na Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

03. 05. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča potencialne prijavitelje na 3. rok (15. 5. 2018), da skupna vrednost sredstev 3. odpiranja znaša 420.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 311.812,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 108.188,00 €.

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija, 16. 4. 2018, www.spiritslovenia.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS, št. 79/16 z dne 9. 12. 2016, objavila Javni razpis - »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1«.

Potencialne prijavitelje na 3. rok (15. 5. 2018) obveščamo, da skupna vrednost sredstev 3. odpiranja znaša 420.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 311.812,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 108.188,00 €.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Namen javnega razpisa je omogočiti MSP pripravo bolj kakovostnih prijav na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020, omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja, prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih ter prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg.

Vabljeni k oddaji prijav.

Nazaj