Javni razpis za nagrado Evropski izumitelj leta 2014

Javni razpis za nagrado Evropski izumitelj leta 2014

Javni razpis za nagrado Evropski izumitelj leta 2014

21. 08. 2013

Evropska komisija in Evropski patentni urad (EPU) bosta tudi naslednje leto podelila nagrado Evropski izumitelj leta, najvišje evropsko odlikovanje za izumitelje z vsega sveta.

Evropska komisija in Evropski patentni urad (EPU) bosta tudi naslednje leto podelila nagrado Evropski izumitelj leta, najvišje evropsko odlikovanje za izumitelje z vsega sveta. Gre za nagrado, ki je od prve podelitve leta 2006 pridobila sloves ene najprestižnejših nagrad te vrste.

Nagrade podelijo izumiteljem ali skupinam izumiteljev v petih kategorijah: industrija, manjša in srednja podjetja, raziskovalna dejavnost, izven evropske države in življenjsko delo.

Več o sami nagradi, o pogojih za prijavo in ostale informacije je na voljo na spletni strani Evropske patentne organizacije, bistveni pogoji za kandidaturo pa so: predlagani izumi morajo biti zaščiteni z veljavnim Evropskim patentom in morajo zadostiti naštetim kriterijem:

  • visoka stopnja inventivnosti,
  • praktična uporabljivost,
  • tržni uspeh ali potencial v Evropi,
  • gospodarski in družbeni doprinos (npr. povečanje zaposlovanja, izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja in/ali varstvo okolja).

Kandidature ocenjuje visoko usposobljena in strokovna mednarodna žirija, ki med prijavljenimi izumitelji izbere po tri nominirance za vsako kategorijo. Ti bodo povabljeni na slavnostno podelitev spomladi prihodnje leto, kjer bodo razglasili zmagovalce v vseh kategorijah.

Na razpis se lahko prijavite sami, lahko pa vas predlaga Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) kot pristojni nacionalni urad. Če izpolnjujete razpisne pogoje in vam tekmovanje predstavlja izziv, vas vabijo, da Uradu RS za intelektualno lastnino to sporočite najkasneje do 20. 9. 2013 na e-naslov: sipo@uil-sipo.si. Urad bo preveril vse potrebno in v sodelovanju z vami izvedel prijavo.

Nazaj