Javna agencija SPIRIT Slovenija zbira interes za skupinske predstavitve na šestih izbranih sejmih v Nemčiji v letu 2023

Javna agencija SPIRIT Slovenija zbira interes za skupinske predstavitve na šestih izbranih sejmih v Nemčiji v letu 2023

Javna agencija SPIRIT Slovenija zbira interes za skupinske predstavitve na šestih izbranih sejmih v Nemčiji v letu 2023

15. 04. 2022

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi slovenska podjetja k posredovanju interesa za skupinsko predstavitev na šestih izbranih sejmih v Nemčiji v letu 2023.

Vir in informacije: Izvozno okno, 6. 4. 2022, www.izvoznookno.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi slovenska podjetja k posredovanju interesa za skupinsko predstavitev na šestih izbranih sejmih:

 • TRANSPORT LOGISTIC, 9. - 12. maj 2023, München, Nemčija

Sejem TRANSPORT LOGISTIC je namenjen predstavitvi storitev s področja tovornih transportnih sistemov, logističnih storitev, prevozništva, informacijskih tehnologij, intralogistike in sorodnih vsebin. 

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.transportlogistic.de.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu TRANSPORT LOGISTIC 2023

 • IBA, 22. - 26. oktober 2023, München, Nemčija

Sejem IBA je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja pekarske industrije in slaščičarstva. Glavne produktne skupine na sejmu so oprema in stroji za pekarstvo, peči, oprema za pakiranje in procesiranje pekarskih izdelkov, surovine za pekarstvo, sestavine in tehnologije za obdelavo testa, merilne naprave in inštrumenti, oprema za hlajenje in prezračevanje in sorodni izdelki.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.iba.de.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu IBA 2023

 • ANUGA, 7. - 11. oktober 2023, Köln, Nemčija

Sejem ANUGA je eden vodilnih sejemskih dogodkov na svojem področju in je namenjen predstavitvi izdelkov s področja prehrambene industrije.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.anuga.com.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu ANUGA 2023

 • MOULDING EXPO, 13. - 16. junij 2023, Stuttgart, Nemčija

Sejem MOULDING EXPO je namenjen predstavitvi izdelkov in tehnologij s področja orodjarstva in modeliranja, izdelave prototipov, hitrega oblikovanja prototipov in vzorcev, orodij za litja, orodij za oblikovanje kovin, CAD/CAM tehnologij in orodij, procesiranja, simuliranja ter sorodnih vsebin.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.moulding-expo.de.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu MOULDING EXPO 2023

 • LIGNA, 15. - 19. maj 2023, Hannover, Nemčija

Sejem LIGNA je namenjen predstavitvi strojev, tehnologij in opreme za obdelavo lesa. Produktne skupine izdelkov na sejmu so: stroji, oprema in tehnologije za primarno ter sekundarno obdelavo lesa, tehnologije za površinsko obdelavo lesa, tehnologije in stroji ter oprema za razrez lesa, strojna oprema, avtomatizacija procesov obdelave lesa, tehnologije ter oprema za proizvodnjo in obdelavo lesa za konstrukcije, lesna biomasa in oprema za gozdarstvo.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.ligna.de/en.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu LIGNA 2023

 • TUTTOFOOD, 8. - 11. maj 2023, Milano, Italija

Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov s področja prehrambene industrije. Produktne skupine izdelkov so: TuttoFrozen, TuttoSeafood, TuttoPasta, TuttoGrocery, TuttoOil, TuttoDairy, TuttoMeat, TuttoHealth, TuttoFruit, TuttoDrink, TuttoSweet, TuttoWine, TuttoDigital,TuttoWorld.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.tuttofood.it.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu TUTTOFOOD 2023

Rok za posredovanje in način izvedbe skupinskih predstavitev

Vljudno vas vabimo, da nam vaš interes posredujete najkasneje do torka, 26. aprila 2022.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v okviru aktivnosti za skupinsko predstavitev na sejmih:

 • izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci,
 • poskrbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, Smart.
 • namenila finančna sredstva za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.

Podjetja, ki se bodo predstavila v okviru skupinske predstavitve na sejmih, krijejo stroške:

 • postavitve razstavnega prostora,
 • prevoza eksponatov in ostale stroške. 

Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja. 

V kolikor bo izražen zadosten interes podjetij in bo imel organizator dogodka za skupinsko predstavitev razpoložljive prostorske kapacitete, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija prevzela organizacijo skupinske predstavitve na dogodku. 

V primeru izvedbe skupinske predstavitve na sejmih, bo vabilo in prijavno gradivo za udeležbo na sejmih objavljeno na portalu: www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Matjaž Rovan, Tel: (01) 5309 828, e-naslov: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Nazaj