Javna agencija SPIRIT Slovenija za spodbujanje podjetništva v šolah namenja 250.000 evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija za spodbujanje podjetništva v šolah namenja 250.000 evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija za spodbujanje podjetništva v šolah namenja 250.000 evrov

05. 05. 2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 15. aprila 2022 objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud, namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/23.

Vir in informacije: STA, 15. 4. 2022, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 15. aprila 2022 objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud, namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/23.

Namen razpisa je opremiti mlade s podjetniškimi veščinami in znanji, ki so pomembne ne glede na izbiro karierne poti.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financira izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševanje izzivov podjetij in drugih organizacij ter izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb navedenih aktivnosti, pri čemer morajo upoštevati vse pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Za izvedbo aktivnosti se lahko prijavi tudi več šol skupaj, vendar morajo vse šole izpolnjevati pozivne pogoje. Šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti ter terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti in bo skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

V okviru razpisa je na voljo 250.000 evrov, rok za oddajo vlog je 13. maj 2022.

Nazaj