Javna agencija SPIRIT Slovenija z digitalizacijo prijav na javne razpise

Javna agencija SPIRIT Slovenija z digitalizacijo prijav na javne razpise

Javna agencija SPIRIT Slovenija z digitalizacijo prijav na javne razpise

06. 02. 2020

V skladu z zahtevami sodobne družbe po digitalni transformaciji poslovanja postopoma digitalizira svoje storitve tudi javna agencija SPIRIT Slovenija.

 

Vir in informacije: Dnevnik, 27. 1. 2020, www.dnevnik.si

V skladu z zahtevami sodobne družbe po digitalni transformaciji poslovanja postopoma digitalizira svoje storitve tudi javna agencija SPIRIT Slovenija.

Na novo je uvedla spletni obrazec za pripravo vloge na javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki podjetjem poenostavlja in skrajšuje čas za pripravo vloge. Spletni obrazec za pripravo vlog omogoča poenostavljeno izpolnjevanje razpisnih obrazcev in prilog. V postopku izpolnjevanja vloge so na voljo različna pomagala in kontrolni mehanizmi.

Ker spletni obrazec onemogoči zaključek nepopolnih vlog, ne bo več dopolnitev in zavrnitev vlog zaradi nepopolnih podatkov. V preteklosti se je dogajalo, da je bila skoraj vsaka druga oddana vloga nepopolna, zaradi dopolnjevanja pa se je cel postopek podeljevanja sredstev podaljšal. Poleg tega naj bi se uporabnikom s spletnim izpolnjevanjem vloge za polovico skrajšal tudi čas priprave vloge. Podjetja spletni pripomoček za pripravo vlog že uporabljajo in prvi odzivi so pozitivni.

Dostop do spletnega obrazca za pripravo vlog je omogočen vsakemu registriranemu uporabniku spletnega portala agencije: www.spiritslovenia.si prek uporabniškega profila moj spirit. Uporabniku prijazno in personalizirano orodje moj spirit ponuja tudi možnost dvosmerne komunikacije z agencijo - interaktivno podporo uporabnikom. Vloge na javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini bodo odslej morale biti izpolnjene s pomočjo spletnega obrazca, sicer bodo prijavitelji pozvani k dopolnitvi. Natisnjen izvod vloge je treba vložiti na sedežu agencije. S postopno digitalizacijo in s tem izboljšavo ter prilagajanjem storitev potrebam in željam uporabnikov si agencija prizadeva za večje zadovoljstvo uporabnikov in optimizacijo poslovnih procesov.

Lani se je javna agencija SPIRIT Slovenija lotila razvoja gradnikov in novih funkcionalnosti tehnološke platforme, saj namerava v prihodnosti digitalizirati prijave tudi na druge javne razpise, izboljšati uporabniško izkušnjo prijaviteljev na razpise in drugih uporabnikov storitev agencije, vzpostaviti informacijski sistem za izboljšanje pregleda nad izvajanjem storitev ter vzpostaviti informacijski sistem za združevanje in koordinacijo vseh informacij in storitev podpornega okolja. SPIRIT Slovenija naj bi tako postopoma postal stična točka za informacije na področju celotne ponudbe podpornega okolja internacionalizacije.

Nazaj