Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016

09. 06. 2016

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Za poslovne klube v tujini letos na voljo 400.000 evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 3. junija 2016, v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacija poslovnih dogodkov v tujini in v Sloveniji ter promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Okvirna višina sredstev, ki je na voljo za izvedbo predmeta javnega razpisa je 400.000 EUR, javni razpis pa bo odprt do vključno 4. 7. 2016 do 13. ure.

Več o javnem razpisu

Javna agencija SPIRIT Slovenija že od leta 2008 aktivno sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini. V letu 2015 je agencija sofinancirala aktivnosti 15 slovenskih poslovnih klubov, in sicer v Avstriji, Italiji, Izraelu, Kanadi, Luksemburgu, Rusiji (Tolyatty in Ulyanovsk), Srbiji, Ukrajini in v ZDA (SLOABA in BoundBreaker), na Hrvaškem, Kosovu, Madžarskem in Poljskem. Slovenski poslovni klubi, ki so jih ustanovili slovenski gospodarstveniki v tujini, praviloma združujejo predstavnike večjih ter izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih. S svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja in predstavljajo oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini. S podporo SPIRIT Slovenija slovenski poslovni klubi postajajo bolj prepoznavni, bolj aktivni in pridobivajo na svojem pomenu v državi, kjer delujejo ter tako slovenskim podjetjem nudijo več pomoči.

Nazaj