Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje 2016

02. 08. 2016

Predmet natečaja je priznanje za odlično realizacijo lesene gradnje za zgrajene objekte v preteklih petih letih v naslednjih kategorijah: stanovanjske stavbe, javne stavbe, poslovno-industrijski objekti ter inženirski objekti in tehnične rešitve. Prijavitelji lahko projekt lesene gradnje prijavijo do vključno 15. septembra 2016.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na svojih spletnih straneh objavila javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje 2016. Predmet natečaja je priznanje za odlično realizacijo lesene gradnje za zgrajene objekte v preteklih petih letih v naslednjih kategorijah: stanovanjske stavbe, javne stavbe, poslovno-industrijski objekti ter inženirski objekti in tehnične rešitve. Prijavitelji lahko projekt lesene gradnje prijavijo do vključno 15. septembra 2016.

SPIRIT Slovenija želi v okviru javnega natečaja krepiti zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti, spodbujati uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjati pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo. Spodbuditi želi trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa ter na ta način povečati njegovo rabo, predvsem pa promovirati rabo lesa v gradbene namene, v vsakodnevnem življenju in posredno vplivati na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije ter prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

V okviru Javnega natečaja bodo podeljene že druge nacionalne nagrade za naj-leseno gradnjo, s katerimi želi agencija spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k uporabi lesa, ki je slovenski tradicionalni potencial in hkrati aktualen svetovni trend. Obenem pa jih povabiti k raziskovanju sodobnih arhitekturno-oblikovalskih načel, uporabi naprednih konstrukcijskih tehnik, upoštevanju okoljskih parametrov, uvajanju sodobnih energetsko učinkovitih sistemov ter ekonomski učinkovitosti gradnje.

Prijavni obrazec je na voljo le v elektronski obliki.

Nazaj