Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila Javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila Javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila Javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2015

03. 04. 2015

Nagrade bodo podeljene za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je 8. maj 2015.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2015. Nagrade bodo podeljene za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je 8. maj 2015.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se  podeljujejo že od leta 2006, v tem času se je prijavilo že več kot 2500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10.000 novih podjetij.

SPIRIT Slovenija k prijavi vabi vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalne programe in poslovne organizacije.

Nagrade bodo podeljene najboljšim v naslednjih šestih kategorijah:

  • spodbujanje podjetniškega duha (pobude, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah);
  • naložbe v podjetniška znanja (pobude za izboljšanje podjetniških in vodstvenih veščin);
  • izboljšanje poslovnega okolja (priznava inovativne politike, s katerimi se spodbuja ustanavljanje in rast podjetij, poenostavljajo zakonski ter upravni postopki za podjetja in izvaja načelo »Misli najprej v malem« v korist malim in srednje velikim podjetjem);
  • spodbujanje internacionalizacije poslovanja (priznava politike in pobude, ki spodbujajo zlasti majhna in srednje velika podjetja k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije);
  • podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri (priznava politike in pobude, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopanju do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri, in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter skozi financiranje);
  • odgovorno in odprto podjetništvo (priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, invalidi ali pripadniki etničnih skupin.).

Namen nagrad je prepoznavanje in priznavanje uspešnih dejavnosti ter pobud za spodbujanje podjetništva, predstavitev in delitev primerov najboljših podjetniških politik ter praks, doseganje večje stopnje zavedanja o vlogi podjetništva v družbi ter spodbujanje in navdihovanje potencialnih podjetnikov.

Prijave: Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je 8. maj 2015, do 10.00 ure, prijave so brezplačne.

Dodatne informacije: Več informacij o natečaju za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva dobite pri nacionalni kontaktni osebi: Tadeja Oberč, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 5309 802, e-pošta: tadeja.oberc@spiritslovenia.si.

Nazaj