Javna agencija SPIRIT Slovenija deli sredstva za promocijo blagovnih znamk preko showroomov

Javna agencija SPIRIT Slovenija deli sredstva za promocijo blagovnih znamk preko showroomov

Javna agencija SPIRIT Slovenija deli sredstva za promocijo blagovnih znamk preko showroomov

16. 09. 2020

Podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki nameravajo svojo blagovno znamko promovirati na tujih trgih, imajo možnost pridobiti od 30.000 do 100.000 evrov subvencije. Letošnji rok za prijavo na javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov, ki ga izvaja javna agencija SPIRT Slovenija, se izteče 30. septembra.

Vir in informacije: STA, 20. 8. 2020, www.sta.si

Podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki nameravajo svojo blagovno znamko promovirati na tujih trgih, imajo možnost pridobiti od 30.000 do 100.000 evrov subvencije. Letošnji rok za prijavo na javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov, ki ga izvaja javna agencija SPIRT Slovenija, se izteče 30. septembra.

Povečevanje števila izvoznikov, še posebej med malimi in srednjimi podjetji, ter krepitev obsega izvoza sta prioriteti slovenskega gospodarstva. Zato je namen razpisa podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in s tem dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri umeščanju končnih izdelkov na tujem trgu kot pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

Javna agencija SPIRIT Slovenija sofinancira upravičene stroške krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Showroom je razstavno-promocijski prostor v tujini, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji.

Podjetje mora v okviru prijavljenega projekta izpeljati dva sklopa, ki ju predvideva razpis: prvi je predstavitev blagovnih znamk - to je fizična postavitev showrooma v tujini, drugi pa je sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu. Prijavitelj mora biti lastnik vsaj ene veljavne registrirane blagovne znamke, njegov projekt pa se mora uvrščati na področja, ki so definirana v strategiji pametne specializacije.

Skupno je v okviru javnega razpisa na voljo 4,7 milijona evrov. Podjetja lahko dobijo od najmanj 30.000 evrov do največ 100.000 evrov subvencije, subvencija pa lahko predstavlja največ 75 odstotkov vrednosti projekta. Cilj agencije je z razpisom do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednjih podjetij s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Ob letošnjem septembrskem roku za prijavo sta predvidena še dva, in sicer 30. septembra 2021 in 30. septembra 2022. Na prvem roku za odpiranje je bilo sofinanciranje odobreno 11 projektom.

Nazaj