JAPTI objavil javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

JAPTI objavil javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

JAPTI objavil javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

15. 06. 2012

JAPTI je objavil Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih, za katerega je na voljo 120.000 EUR sredstev.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v Uradnem listu RS (Datum: 15. 6. 2012, Št. 45) in na svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Na voljo je 120.000 EUR sredstev, podjetje pa lahko prejme največ do 50% upravičenih stroškov projekta oz. največ 4.000 EUR.

Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

Nov tuji trg v je mednarodno priznana država ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma ni realiziralo izvoza v letih 2011 in 2012.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih ali novih izdelkov oziroma storitev ali skupin izdelkov/storitev na novi tuji trg.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

Javni razpis je odprt do vključno 16.7.2012, do 12.00 ure.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj